Om detsundeliv.dk

detsundeliv.dk leveres af Skandia A/S CVR 2719 2319
SlankeDoktor.dk har været på nettet siden 2002 og detsundeliv.dk siden 2013.

Skandia A/S
Kay Fiskers Plads 9 | Ørestad
2300 København S


Denne service er lavet i samarbejde med SlankeDoktor.dk

detsundeliv.dk er bygget op i samarbejde med nogle af Danmarks dygtigste eksperter inden for ernæring og motion, og bygger på vidensbaserede medicinske principper. detsundeliv.dkhar tilknyttet en række kliniske diætister og personlige trænere, som deltager i det praktiske arbejde med at udarbejde individuelle programmer og vejlede medlemmerne personligt.


Om brugen af detsundeliv.dk

Login problemer?
Oplever du problemer med at logge ind på detsundeliv.dk efter indmeldelsen eller på andet tidspunkt bedes du henvende dig til Kundeservice på e-mail:http://slankedoktor.dk/sider/Henvendelse.aspx. Husk venligst ordrenummer eller brugernavn ved henvendelse.

Kommunikation på detsundeliv.dk
Du kan skrive til din vejleder i dine kost- motionsnotater. Husk at du selv skal angive om meddelelserne skal være tilgængeligt for alle, eller kun en begrænset kreds.
Deltager du i debatten eller skriver du på andres profiler skal du være opmærksom på, at alle andre kan se det, og du selv har ansvaret for om kommunikationen overholder den til enhver tid gældende lovgivning, og du bærer selv det juridiske straf- og erstatningsansvar for, at det er tilfældet. Eventuelle krav mod detsundeliv.dk som følge af dine indlæg, vil derfor altid blive videreført over for dig, og du skal holde detsundeliv.dk skadesløs i enhver henseende.
detsundeliv.dk forhåndskontrollerer ikke det indhold, du publicerer, men forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage stikprøvekontrol på debatsiderne.
Du skal således sikre dig, at indholdet af dine indlæg ikke er racistisk, injurierende, anstødeligt, krænker andres privatliv eller på anden måde er i strid med gældende lovgivning, ligesom det ikke på nogen måde må opfordre andre til at bryde lovgivningen.
Læs mere om reglerne for racistiske og injurierende indlæg hos http://www.update.dk/.

Du kan indrapportere misbrug af sitet på denne mail-adresse:
http://slankedoktor.dk/sider/Henvendelse.aspx

Ferie og pauser i medlemskab

detsundeliv.dk's rådgivere forbeholder sig ret til at holde ferie (eksempelvis i juli måned), hvor den individuelle rådgivning kan sættes i bero og udsættes. Har du et medlemskab med individuel rådgivning, forlænges dit medlemskab automatisk uden beregning, hvis dine vejledere holder ferie. Du får altid den vejledning, du har betalt for. Ferie vil blive oplyst på forhånd.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab på pause i forbindelse med brugers ferie eller lignende.

Tekniske specifikationer

detsundeliv.dk anvender "cookies", der kan gemme dine login-oplysninger og andre data.
Cookies slettes sådan (Internet Explorer Browser): Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner i Microsoft Internet Explorer. Klik på Indstillinger under Midlertidige internetfiler under fanen Generelt, og klik derefter på Vis filer. Marker de filer (cookies), du vil slette. Klik på Slet i menuen Filer.

Log ind